Hjelp
Erde/earth/jorda til start
18.07.2001
Uttrykk i alfabetisk rekkjeføgje
Teiknforklaring
Eitt uttrykk under fleire tema?
Hjelp ved leiting?
Ukjent uttrykk blant temaorda?
Uttrykk i alfabetisk rekkjeføgje
Alle uttrykk i Geo-ordboka, bortsett frå artsnamn som er i alfabetisk rekkjefølgje likevel, finst alfabestisk sortert i ei liste. Når du klikker på eit uttrykk kjem du til tema-sida der uttrykket er ført opp. Viss du treng hjelp til å finne uttrykket på temasida kan du bruke søkje-funksjonen til nettlesaren (sjå Hjelp ved leiting?).
Teiknforklaring
[...] forklaring døme: utløp [av ein innsjø]
(...) tillegg (som óg kan sløyfast) døme: U-(forma)dal
...,... uttrykk som tyder det same døme: ras, skred
.../... alternativ orddel som ein del av uttrykket døme: seter- / stølsdrift
[bo] [ny] uttrykk på bokmål eller nynorsk døme: lausmasse [ny], løsmasse [bo]
Eitt uttrykk under fleire tema?
Eg har prøvt å knyte dei ulike uttrykka til det temaet som passar best. Men det kan óg hende at eit uttrykk teoretisk kan knytast til meir enn eitt tema, spesielt viss dei er i slekt, t. d. geomorfologi og glasiologi. Viss du ikkje finn det uttrykket du leitar etter under eitt tema, prøv ein gong til under eit anna som óg kan vere mogeleg.
Viss du meiner at eit uttrykk absolutt bør dukke opp under eit anna tema, send e-post til
Geo-Woerterbuch@gmx.net
Hjelp ved leiting?
For å leite etter eit uttrykk eller ein del av eit uttrykk på sidene til Geo-ordbok online kan brukast søkje-funksjonen til nettlesaren:

NETSCAPE NAVIGATOR: rediger -> ?
OPERA: rediger -> ?
INTERNET EXPLORER: rediger -> søk (på denne siden...)

Ukjent uttrykk blant temaorda?
Når du dreg med musen over Fragezeichen-Symbol kjem det fram ei forklaring av temaordet (fungerer ikkje med OPERA, virkar best med INTERNET EXPLORER).
Links:
WM Livescore
WM Tippspiel
til start