Geo-Ordbok online
Den geografiske ordboka på nettet
 TEMA
 ARTSNAMN
 GENERELLE UTTRYKK
 GEOLOGI læra om jordkloden si danning
 GEOMORFOLOGI vitskapen om jordoverflata sine former og deiras utvikling
 GLASIOLOGI læra om is og isbrear
 HYDROLOGIE vitskapen om dei fysiske og kjemiske eigenskapar av vatn og vasskrinslaupet i naturen
 JORDBRUK
 JORDBUNNSLÆRE
 KARTOGRAFI læra om kart
 KLIMATOLOGI vitskapen som studerer klimaet og årsakene til ulike klima
 PLANTEGEOGRAFI læra om plantene si utbreiing på jorda
 DYREGEOGRAFI læra om dyra si utbreiing over jordkloden nå og i fortid
 KJELDER
 ALFABETISK LEITING
 HJELP
 LINKER
K. Weichert
09/2000-2005
page in english Seite auf deutsch pagina in het Nederlands
Ordboka inneheld geografiske fagord på fire ulike språk: tysk, engelsk, norsk og nederlandsk. Orda er tematisk sorterte. Dei ulike tema kan ha underavdelinger.

Ordboka er framleis i oppbygging! Målet er å utvide ordboka stadig - angåande både ord og språk. For tida inneheld ordboka meir enn 900 ord.

  • Har du funne nokon feil?
  • Kan du hjelpe med fleire ord?
  • Kan du hjelpe med ord i eit anna språk?
  • Har du forslag til korleis desse internett-sidane kan bli betre?